Obchodní podmínky

1, Po kontaktu s námi, buď telefonicky či emailem, Vás budeme informovat o nejbližším možném termínu naší návštěvy. Ve většině případů je osobní návštěva realizována do 48 hodin po Vašem telefonickém kontaktu s námi.

2, Po příjezdu k Vám vždy řešíme přímo na místě, jaké máte přání či jaká je Vaše představa o realizaci rekonstrukce, přestavby či renovace Vašich prostor. Provedeme zaměření těchto prostor a na základě našich zaměření či Vašeho projektu obratem pošleme nebo osobně předáme podrobný položkový rozpočet (materiálů a prací).

3, Nabízíme konzultaci s našimi projektanty či bytovými designéry, kteří Vám budou nápomoci při realizaci Vašich představ o stavbě, přestavbě či rekonstrukci Vašich prostor.

4, Pokud se rozhodnete pro realizaci s námi, bude Vám předán návrh na SMLOUVU O DÍLO, který si z Vašeho domova před realizací našich řemeslných prací můžete v klidu prostudovat. Souhlasíte li s podmínkami této smlouvy, bude Vám do 48 hodin od naší návštěvy vyhotovena ORIGINÁLNÍ SMLOUVA O DÍLO a osobně předána. Vystavuje se dvakrát a je podepsána oběma stranami na místě realizace zakázky.

5, Jestliže má konkurence lepší cenovou nabídku, je možno tuto nabídku nám předložit k posouzení, osobně se pokusíme o vypracování cenové nabídky pro Vás výhodnější.

6, Po podepsání SMLOUVY O DÍLO se vystaví zálohová faktura na materiál z celkové ceny díla  (práce + materiál). Tato finanční záloha je předána na základě potvrzení o předání zálohy, které je vyhotoveno dvakrát a je podepsáno oběma stranami. 

7, Cena za dílo (provedené řemeslné práce) je vždy postupně proplácena po částech (etapách), popř. po individuální dohodě v daném pracovním týdnu či období. Veškeré reálně odvedené řemeslné práce se každý den zapisují do denních záznamů ve stavebním deníku, který je vždy kontrolován oběma stranami většinou v pátek daného pracovního týdne. Tyto záznamy se posoudí vždy reálně s provedenou prací za přítomnosti zákazníka či investora. 

8, Termín zahájení našich stavebních řemeslných prací je ve většině případů vždy v pondělí daného týdne, kdy je realizace zakázky zahájena. Jelikož se jedná o stavební práce je potřeba počítat s prachem, stavební sutí a zvětšeným hlukem. Každý den je vždy prováděn úklid prostor a okolí v místě prováděných řemeslných prací.

9, Po dokončení realizace stavebních prací je třeba provést společnou kontrolu našich provedených prací. Po této kontrole pokud bude vše v pořádku, bude předán PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA včetně ZÁRUČNÍHO LISTU NA DÍLO.

10, Záruku na naše dílo poskytujeme standardně na 5 let. Veškeré naše stavební práce jsou prováděny na profesionální úrovni s certifikovaným stavebním materiálem.